Slide background

- ACT DE IDENTITATE/VIZĂ DE REŞEDINŢĂ/FURNIZĂRI DATE
- Înregistrarea nașterii nou-născuților din sectorul 2 al Municipiului București /eliberarea duplicatelor de nașteri
- Programare on-line pentru oficierea căsătoriei
- Transcrieri Certificate de naştere/căsătorie pentru cetățenii români
- Duplicate certificate de deces 

ANUNȚURI / COMUNICATE

Conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrație publice centrale, administrației publice locale și al instituțiilor publice, și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
A FOST ELIMINATĂ CERINȚA PREZENTĂRII DE COPII ALE DIVERSELOR DOCUMENTE 
elaborate de autoritățile și instituțiile publice către autorii cererilor depuse la autoritățile/instituțiile publice cu competențe în materie, precum și obligațiile instituite în sarcina instituțiilor publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale  precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, regim de putere publică cu privire la cereri formulate de o persoană fizică/juridică. 
© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă