Petentul este unicul răspunzător de corectitudinea datelor menţionate.
Rugăm utilizatorii Formularului Contact
să acorde atenţie introducerii corecte 
a adresei de email la care se aşteaptă răspunsul.

 
© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă