Anunțuri - Comunicate Serviciul de Evidență

De la data începerii proiectului cărții de identitate (02.08.2021) și până la finalizarea implementării acestuia la nivelul întregii țări, toate cărțile de identitate simple se vor emite cu termen maxim de valabilitate 03.08.2031.

Acest termen este reglementat de art. 5 al. 1  din REGULAMENTUL (UE) 2019/1157 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.  

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) - j) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 97/2005 din 14 iulie 2005 *** Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români:

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.

La expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel mult 180 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate.

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă