Anunțuri - Comunicate Serviciul de Evidență

Vrei să îţi exprimi votul la alegerile pentru Parlamentul European? Verifică dacă actul tău de identitate este în termenul de valabilitate, iar dacă a expirat, solicită un nou act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în a cărui rază teritorială domiciliezi!

Primăria Sectorului 2, prin Direcţia Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, asigură condiţiile necesare desfăşurării procesului electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, venind în sprijinul cetăţenilor Sectorului 2 de a-și exercita dreptul la vot, asigurând în data de 25.05.2019 si 26.05.2019 program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005.

Programul de lucru cu publicul va fi extins, în zilele de sâmbată 25.05.2019 va fi între orele 08.00 și 16.00 (inclusiv pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actelor de identitate și ridicarea acestora) si duminică 26.05.2019, va fi între orele 07.00 și 21.00. (07.00 - 16.00 - pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actelor de identitate și 07.00 – 21.00 pentru ridicarea acestora).

Cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a domiciliului.

Contravaloarea producerii şi eliberării cărţii de identitate este de 7 lei şi se achită doar în această perioadă  la ghişeele birourilor de evidenţă a persoanelor.

Atunci când nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovezi cu privire la domiciliu, etc.), se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi 3 fotografii 3/4 cm şi taxa de 1 leu, achitată în acelaşi mod ca şi în cazul cărţilor de identitate.

 

STIMAȚI CETĂȚENI!

Cererile pentru eliberarea actului de identitate și pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate pot fi depuse la oricare dintre cele 4 Birouri Evidență Persoane din Sectorul 2     

BIROUL EVIDENȚĂ PERSOANE 1 – STR. PAUL GRECEANU NR. 36  (în incinta SECȚIEI 6 POLIȚIE)

BIROUL EVIDENȚĂ PERSOANE 2 – STR. ZIDURI MOȘI NR. 23  (în incinta MALL VERANDA)

BIROUL EVIDENȚĂ PERSOANE 3 - ȘOS. IANCULUI NR. 56, BL. 101, P

BIROUL EVIDENȚĂ PERSOANE 4 - ȘOS. PANTELIMON NR. 290  (în incinta SECȚIEI 9 POLIȚIE)

© 2018 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă