Anunțuri - Comunicate Serviciul de Evidență

Anunţ privind prima eliberare a actului de identitate

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.

La expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel mult 180 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate.

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă