Anunțuri - Comunicate Serviciul de Evidență

Anunț termen de valabilitate carte de identitate

De la data începerii proiectului cărții de identitate (02.08.2021) și până la finalizarea implementării acestuia la nivelul întregii țări, toate cărțile de identitate simple se vor emite cu termen maxim de valabilitate 03.08.2031.

Acest termen este reglementat de art. 5 al. 1  din REGULAMENTUL (UE) 2019/1157 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.  

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă