Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

          Documente necesare:

  • Cerere tip  pentru eliberarea actului de identitate - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso.
  • actul de identitate, în cazul deteriorării;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox sau extrasul de carte funciară, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului -pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.  vezi TAXELE

 

Atunci când persoana care solicită eliberarea actului de identitate declară că are domiciliul într-un imobil care este proprietatea altei persoane, proprietarul, în calitate de găzduitor, trebuie  să  își dea consimțământul de primire în spațiu și să prezinte documentul cu care face dovada dreptului de proprietate.
 
În  situația  în care  găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult  90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire  în  spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă