Acte necesare Serviciul de Evidență

Pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate

  • În cazul furtului, dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul
  • Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatele de naștere a copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz ​​(original și copie);
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
  • Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie)
  • Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate
  • Un document oficial pentru certificarea identității (pașaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, cu fotografie de dată recentă) - original și copie
  • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate,  vezi TAXELE

Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".

 

 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă