Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Stabilirea reședinței

  • Cerere tip
  • Actul de identitate al solicitantului
  • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință (original și copie)
  • Proprietarul spațiului în care se stabilește reședința, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate

Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".

 

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă