Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Eliberarea cărţii de identitate provizorii atunci când cetățenii nu dețin toate actele necesare eliberării cărții de identitate

        Documente necesare:

Conform dispozițiilor art. 321 al (1) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă ”locuința comună a soților, sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”găzduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.

În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuința familiei în cartea funciară, funcționarul de evidența persoanei va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciară).

  • Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso.
  • 2 fotografii 3x4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
  • Documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu (original): certificatul de naştere, vechiul act de identitate sau un document cu fotografie
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorie, în valoare de 1 leu,  vezi TAXELE

Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii este de un an. 

ACTE CU CARE SE POATE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ :  https://dpepsc.ps2.ro/index.php/evidenta-persoanelor/informatii-generale-despre-actul-de-identitate/38-acte-cu-care-se-poate-face-dovada-domiciliului

© 2023 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă