Acte necesare Serviciul de Evidență

Carte de identitate provizorie

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE NU POT PREZENTA TOATE ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE 

  • Cererea de eliberare a actului de identitate
  • 3 fotografii 3x4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
  •  Documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu (original şi copie): certificatul de naştere, vechiul act de identitate sau un document cu fotografie
  • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate provizorie,  vezi TAXELE

Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii este de un an. 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă