Acte necesare Serviciul de Evidență

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Actul de identitate este documentul care se eliberează în condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare, cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi dupa caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.  

  • Certificatul de naștere al minorului (original și copie);
  • Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal (original și copie);
  • Documentele cu care se face dovada  adresei de domiciliu (original și copie);
  • Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate
  • Certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă, în cazul în care minorul a fost încredințat unuia dintre părinți (original și copie);
  • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate, vezi TAXELE ;
Notă:

"Pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărârea judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Această declaraţie poate fi dată la ghişeu în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României sau oficiul consular al României din statul în care acesta se află ".

Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".

 

 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă