Acte necesare Serviciul de Evidență

Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

  • Certificatul de naștere (original și copie);
  • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
  • Declarația unuia dintre părinți sau a unui terț, din care rezultă că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată, aparține solicitantului;
  • Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia
  • Documente cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie);
  • Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate
  • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate,  vezi TAXELE

Notă :  Declaraţia mai sus menţionată se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate. 

Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".

 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă