Acte necesare Serviciul de Evidență

Completare Formular E401

a) formularul E401 completat în partea A + adresa de înaintare a Agenției de Plăți și Inspecție Socială a municipiului București

Sau

b) formularul E401 completat în partea A + actele de identitate și certificatele de naștere ale copiilor minori (original și copie xerox) + declarația de consimțământ privind accesarea și furnizarea datelor personale pentru toți persoanele care se regăsesc în formular.

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă