Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Completare Formular E401

Cerere tip  - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso.

a) formularul E401 completat în partea A + adresa de înaintare a Agenției de Plăți și Inspecție Socială a municipiului București

Sau

b) formularul E401 completat în partea A + actele de identitate și certificatele de naștere ale copiilor minori (original și copie xerox) + declarația de consimțământ privind accesarea și furnizarea datelor personale pentru toate persoanele care se regăsesc în formular.

 

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Cerere completare formular E401.pdf)Cerere Formular E401
© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă