Informaţii generale

Obținere act de identitate pentru persoane nedeplasabile

La solicitarea persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor participă la activități de preluare a imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare și de primire a documentelor necesare eliberării cărților de identitate, pentru persoanele netransportabile . 

- Pentru aceasta, este necesar ca un membru al familiei sau cel care se îngrijește de persoana nedeplasabilă să se prezinte la Serviciul Evidență Persoane Sector 2, situat în Str. Ziduri Moși nr. 23 (în incinta Mall Veranda),  cu toate documentele necesare eliberării  actului de identitate, respectiv : certificatul de naștere, certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, actul cu care se face dovada proprietății imobilului unde se stabilește domiciliul, chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) . 

- La aceste documente se va adăuga , în mod obligatoriu dovada de la medicul de familie sau medicul specialist al solicitantului, care să ateste faptul că persoana este nedeplasabilă. 

- Cererea de emitere a noului act de identitate va fi prezentată lucrătorilor de evidența persoanei completată, dar nesemnată de solicitant. Semnarea cererii se va face în fața lucrătorului de evidența persoanei, în momentul preluării imaginii solicitantului

- După depunerea actelor, la o dată agreată de ambele părți, un lucrător se va deplasa la domiciliul solicitantului pentru preluarea imaginii cu o cameră mobilă, iar ulterior pentru înmânarea actului de identitate . 

- Taxa privind contravaloarea cărții de identitate se poate achita la orice oficiu poștal de pe raza Municipiului București , sau prin SMS. Pentru detalii, vă rugăm să accesați https://dpepsc.ps2.ro/index.php/evidenta-persoanelor/taxe . 

- Precizăm totodată faptul că aveți posibilitatea de a opta pentru o programare  on-line, pe site-ul oficial al Direcţiei Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector  2, accesând https://dpepsc.ps2.ro/index.php/pagina-programari . 

Autentificare

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă