Informaţii generale

Informaţii acte de identitate

În sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflată în termen de valabilitate.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înțelege și cartea electronică de identitate.

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

Termenul de valabilitate al cărții de identitate este:

- 4 ani pentru persoanele cu vîrsta cuprinsă între 14-18 ani;

 - 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

- permanent după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România. Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii este de un an.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.

Cererile de eliberare a actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor. În cazul în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta o procură specială  care are  aplicată  fotografia titularului, autentificată de  misiunea diplomatică sau de oficiile consulare ale României din statul în care se află solicitantul: la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.  În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească în mod obligatoriu scopul pentru care a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.  

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea de eliberare a primului act de identitate, împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 Documentele care fac dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și domiciliului, necesare pentru eliberarea actului de identitate, se prezintă în original și fotocopie.

Autentificare

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă