Informaţii generale

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate

- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează să fie preschimbat;

 - dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii (exemplu: schimbarea numelui / prenumelui pe cale administrativă, adopţia, rectificarea actelor de stare civilă;

- în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, a renumerotării imobilelor sau a reședințelor acestora; de înființare a localităților sau străzilor;

 - în cazul deteriorării actului de identitate;

 - în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

- fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

 - în cazul schimbării sexului;

- în cazul anulării actului de identitate;

 - în cazul atribuirii unui nou CNP;

- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

 

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetățenii se  pot prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza careia se află domiciliul sau reședința cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea  termenului de valabilitate a cărții de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, pentru a solicita  eliberarea unei noi cărți de identitate.

În celelalte situații enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani cetățenii sunt obligați să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

 

 

Autentificare

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă