Informaţii generale

Termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate

Termenul  de eliberare a actelor de identitate este de cel mult 30 de zile lucrătoare, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Termenul efectiv  de eliberare a actelor de identitate stabilit la nivelul Birourilor Evidență Persoane de pe raza Sectorului 2 este de:

- maxim 15 de zile calendaristice, pentru cărți de identitate ;
- maxim 30 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii solicitate pentru motivul lipsă locuinţă şi lipsă dovadă adresă domiciliu, acestea necesitând verificări în teren (termenul putând fi prelungit cu cel mult 15 zile);
- 24 ore, pentru cărți de identitate provizorii solicitate pentru lipsă certificate  de stare civilă;
- 2 ore, pentru vize de reședință.

Cetățeanul care se află într-o situație deosebită, până la înmânarea cărții de identitate, poate fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie pentru motivul ”Alte cazuri”, cu o valabilitate de 45 de zile.

Termenul de producție al cărților de identitate, stabilit la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor este de maxim 5 zile lucrătoare .

Autentificare

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă