Informaţii generale

Termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate

Termenul  de eliberare a actelor de identitate este de cel mult 30 de zile calendaristice, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Termenul efectiv  de eliberare a actelor de identitate stabilit la nivelul Birourilor Evidență Persoane de pe raza Sectorului 2 este de:
- 30 de zile calendaristice, pentru cărți de identitate;
- 24 ore, pentru cărți de identitate privizorii,
2 ore, pentru vize de reședință,

În situațiile speciale care pot fi justificate cu documente (urgențe) , se poate solicita eliberarea actului de identitate în termen de:

- 3 zile lucrătoare;
- pentru eliberarea actului de identitate într-un termen mai mic de 3 zile lucrătoare, cererea pentru eliberarea actului de identitate se  depune la DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR -MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în str. Bibescu  Vodă nr. 1, Sector 4, mun. București.

NOTĂ:  Se consideră URGENȚĂ situațiile legate de motive medicale, desplasare urgentă în alte localități sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni bancare / notariale / poștale etc.

Autentificare

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă