Informaţii generale

Program de audienţe

PROGRAM DE AUDIENȚE DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ PERSOANE ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 2


Director Executiv : Dalia STEGĂRUȘ...........................................Joi : 13.00-14.00

Șef Serviciu Evidență Persoane : Dumitrița BUTNARIU.........Miercuri : 12.00-14.00

Șef Birou Evidență Persoane 1 : Elena LEMĂNDROI..............Miercuri : 12.00-14.00

Șef Birou Evidență Persoane 2 : Nicoleta-Gabriela MURGEA...Miercuri : 12.00-14.00

Șef Birou Evidență Persoane 3 : Cristina-Floriana IONICĂ.......Miercuri : 12.00-14.00

Șef Birou Evidență Persoane 4 : Nicoleta POPESCU................Miercuri : 12.00-14.00

Șef Serviciu Stare Civilă : Ofelia-Cristina KOVACS.....................  Marți : 12.00-14.00

 

DIRECȚIA GENERALĂ  DE EVIDENȚA  PERSOANELOR  A  MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Director Executiv :........................................................................Joi : 12.30-14.00

Director Executiv Adjunct Evidența Persoanelor : ....................Miercuri : 12.30-14.00

Director Executiv Adjunct Starea Civilă :..................................Miercuri : 14.00-15.30

În cazul în care Directorii Executivi Adjuncți nu sunt disponibili, audiențele se vor ține de către Șefii de Servicii.

 

DIRECȚIA  PENTRU  EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA  BAZELOR  DE  DATE

 

Director General : Chestor de poliție Aurel-Cătălin GIULESCU......................Joi : 12.00-14.00

Împuternicit Director General  Adjunct: Comisar-șef de poliție Nicoleta-Daniela ENE....Miercuri : 12.00-14.00

Desemnat Director General Adjunct: Comisar-șef de poliție Dănuț CRĂCIUN...................Marți : 12.00-14.00

Împuternicit Șef Serviciu Coordonare Ev. Persoanei: Comisar-șef de poliție Daniel NEGRĂU........ Marți : 12.00-14.00

Împuternicit Șef Serviciu Central St. Civilă: Subcomisar de poliție Marcel IVAN.... Luni : 12.00-14.00

Împuternicit Șef Serviciu Verificări, Actualizări, Dispecerat și Control Acces : 

          - Comisar-șef de poliție Cristian NECHITA........ Vineri : 12.00-14.00

Autentificare

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă