ÎNTREBĂRI FRECVENTE STARE CIVILĂ

CARE SUNT DEMERSURILE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE?
Pentru obţinerea certificatului de naștere, solicitantul se poate adresa:
- cu cerere la S.P.C.L.E.P./ primăria care a înregistrat actul de naştere şi care are în păstrare acest act;
- cu cerere la S.P.C.L.E.P./ primăria locului de domiciliu / reședința solicitantului, după caz;
- fie, cu cerere la misiunea diplomatică a României din țara unde se află solicitantul, după caz. 
Certificatul de naştere se eliberează titularului sau reprezentantului legal al acestuia.  
Certificatul de naștere se poate elibera şi altor persoane prin împuternicire avocațială sau procură specială autentificată, în ţară, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român sau de un notar public, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 sau supralegalizată în funcție de statul în care a fost întocmită procura.
În situația în care, la depunerea cererii privind eliberarea certificatului de naștere se stabilește că au intervenit modificări în statutul civil al titularului actului, cererea se soluționează după clarificarea neconcordanțelor, în baza documentelor justificative prezentate de către solicitant.
Termenul legal pentru obținerea certificatului de naștere este de până la 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului de naștere.
 La depunerea cererii se vor prezenta:  
- actul de identitate al solicitantului;
- împuternicirea avocațială sau procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea certificatului de naștere de la instituția competentă, după caz.
© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă