Regulament privind programarea pentru transcrierea certificatelor de naştere/căsătorie pentru cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România

 

Programarea în vederea depunerii cererilor 

 

Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor de stare civilă pentru persoanele care au redobândit sau cărora şi s-a acordat cetățenia română în temeiul predeverilor art.10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cum modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face numai online, pe pagina de internet  a Primăriei Sector 2, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2: https://dpepsc.ps2.ro/ secțiunea Programări On-line. 

 
Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic. 

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 119/1996 și că deține toate actele necesare transcrierii prevăzute de lege. 

Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

O programare este alocată unei singure persoane, şi nu unei familii. În cazul minorilor cu certificat de redobândire a cetăţeniei române se va face programare separată pe numele titularului certificatului de stare civilă (numele şi prenumele minorului). Nu se poate face o singură programare pentru  transcrierea certificatelor de naştere şi  transcrierea certificatelor de căsătorie, este necesară efectuarea a 2 programări.  

 

 Programarea este gratuită, personală şi netransmisibilă. 

Depunerea cererii se face numai la data şi ora stabilită, conform programării, neprezentarea la data şi ora programată, duce la anularea rezervării. 

 Programările neconforme nu vor fi luate in considerare. 

 

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul. 

* În cazul în care se fac programări şi prin dispoziţii legale se declară ziua respectivă nelucrătoare, programările respective vor fi reportate pentru prima zi de programare din luna următoare. Solicitantul va fi înștiințat printr-un mesaj pe adresa de email folosită la înregistrarea în platformă. 

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea programării. 

 

SECŢIUNEA I : PROGAMĂRI - ONLINE  

Utilizarea platformei: 

Accesul pe platforma de programări online se face în mod gratuit şi reprezintă un serviciu pus la dispoziţia cetăţenilor, se defineşte ca fiind un instrument facil şi modern de interacţiune între cetăţeni şi instituţie.  

Utilizarea platformei se face respectând prezentul regulament, orice abatere de la respectarea acestuia conduce la măsuri de protejare a functionalităţii platformei.  

Persoanelor, ce utilizează platforma în mod rău intenţionat sau întreprind acţiuni ce intră sub incidenţa infracţiunilor informatice, li se va restricţiona accesul la platformă prin blocarea conturilor sau sesizarea instituţiilor îndreptăţite legal cu identificarea şi sancţionarea acestor infracţiuni.  

 

Utilizați platforma în mod responsabil și doar pentru programări reale

1. Se accesează platforma de programări transcrieri folosind un browser de internet (Chrome, Edge, Internet Explorer, etc.) la adresa  https://dpepsc.ps2.ro/ secțiunea Programări On-line,  la “Transcrieri Certificate de naştere/căsătorie pentru cetățenii români CARE NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA” .  

2. Se apasă butonul “ ÎNREGISTREAZĂ-TE ÎN PLATFORMĂ” şi sunteţi directionaţi către pagina de înregistare 

3. Se introduc datele solicitate în formularul afişat, şi se apasă butonul “ Înregistrare ”  

4. Se verifică contul de email folosit pentru înregistrare (verificați și folderul SPAM) – şi se urmează paşii din email pentru activarea contului. În email găsiţi user-ul şi parola. 

5. Se revine pe platforma de programări şi vă autentificaţi cu user-ul şi parola aleasă la înregistrare.  

6. După autentificare sunteţi direcţionaţi către calendarul de programări unde selectaţi data şi ora pentru programare.  

7. După efectuarea programării primiţi un email la adresa specificată ce conţine data/ora programării precum şi un cod QR ce va fi folosit în momentul prezentării la ghişeu - pentru validare de către lucrătorul desemnat.  

8. În cazul în care programarea prezentată de către solicitant nu corespunde cu înregistrarea verificată de către lucrătorul de la ghişeu dosarul nu poate fi preluat.  

9. De pe aceeaşi adresă de email, folosită la înregistrarea în platformă, se poate efectua doar o singură programare pe lună 

10. Contul va fi şters după expirarea programării indiferent daca solicitatul s-a prezentat sau nu la ghişeu. 

 

Utilizarea platformei de programări transcrieri în alte scopuri decât cel pentru care a fost realizată precum și introducerea, modificarea sau ştergerea, fără drept, a datelor informatice ori restricţionarea, fără drept, a accesului la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, reprezintă infracțiune și se pedepsește conform legii, art. 325 din Codul penal privind Falsul informatic. 

 

Completarea formularului de programare: 

- în câmpul Nume şi prenume titular act de stare civila (obligatoriu) se vor completa numele și prenumele persoanei ce solicită programarea,  se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale;

- în câmpul E-mail (obligatoriu) se va completa adresa de e-mail la care se vor primi datele programării : data şi ora la care este programat să depună cererea; 

- în câmpul Telefon  (opţional);  

- în câmpul Nr. certificat de cetăţenie (obligatoriu se va completa cu numărul real al certificatului (declararea altui număr duce la anularea programării); 

- în câmpul Data dobândirii cetăţeniei române (obligatoriu) se va completa cu data dobândirii cetăţeniei; 

- în câmpul Tip certificat (obligatoriu)  se va selecta tipul de certificat pentru care se face programarea online (naştere sau căsătorie);

- în câmpul Capcha (obligatoriu)  se va completa codul afişat.

 

Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare, în conformitate cu actele de stare civilă și certificatele de cetățenie.  

Orice nepotrivire identificată între datele programării și datele din actele prezentate la ghișeu atrage anularea programării precum și sesizarea organelor competente după caz, pentru infracțiunile prevăzute in Codul penal la art. 326 pentru Falsul în declarații și art.327 pentru Falsul privind identitatea. 

 

SECŢIUNEA II : PREZENTAREA LA GHIŞEU 

 

1.Prezentarea la ghişeu şi validarea programării: 

Posesorul unei programări se prezintă la sediul instituţiei şi va fi apelat prin sistemul electronic de afişaj al bonurilor de ordine. Apelarea se face atât audio cât şi vizual pe monitoarele din sala de așteptare. Numărul de apelare este de forma “ora programare” ex.: ora 09.30  va  fi  apelată  ca  număr  0930. 

Validarea şi prezentarea la ghişeu se va face în mod obligatoriu în  baza verificării codului QR primit pe email cu datele programării.  Acesta poate fi prezentat în format electronic sau printat.  

În cazul în care datele  nu corespund şi procedura de validare nu se poate efectua, (nu apar informatiile în sistemul automatizat de programări),  programarea  se va considera  invalidă.  

Transcrierea  certificatelor de căsătorie pentru cetățenii români  care nu au avut niciodată domiciliul în România se va face ulterior transcrierii certificatului de naștere, iar transcrierea certificatelor de naștere pentru copii se va face ulterior transcrierii certificatelor de naștere şi căsătorie pentru părinți. 

 

2. Depunerea cererilor

Cererile de transcriere se depun la sediul Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Serviciului Stare Civilă, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București de către persoana care figurează ca deponent în programarea on-line. 

Termenul de soluţionare a cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă este de 60 de zile de la data înregistrării cererii, potrivit art. 41 alin. (7) din Legea 119/1996 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Funcționarul care primeşte cererea de transcriere înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării. 

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor de transcriere a certificatelor de stare civilă se desfăşoară în zilele de miercuri şi joi, în intervalul orar 08:30-12:00. 

Certificatele de stare civilă transcrise, pot fi ridicate și prin împuternicit, cu procură specială sau împuternicire avocațială, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin.(1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Prezentarea la ghișeu a unor documente care nu sunt conforme cu originalul sau a unor documente ca fiind originale dar care, după verificare, se dovedesc ca fiind falsuri,  atrage anularea programării/respingerea cererii precum și sesizarea organelor competente după caz, pentru infracțiunile prevăzute in Codul penal la art.317 privind Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare, art.318 privind Folosirea instrumentelor false, art. 319 privind Falsificarea de instrumente de autentificare străine, art.320 privind Falsul material în înscrisuri oficiale, art. 322 privind Falsul în înscrisuri sub semnătură privată, art. 323 privind Uzul de fals, art. 326 privind Falsul în declarații și art.327 pentru Falsul privind identitatea. 

 

3. Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Sector 2, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, TRANSCRIERI  CERTIFICATE DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI  CARE NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA. 

Generarea calendarului se va face lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare, începând cu ora 8:00 AM. 

Solicitările care nu respectă prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare. 

*Actualizat pe 15.12.2022 

 

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă