Regulament privind programarea pentru transcrieri certificate de naştere/căsătorie pentru cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România

1. Programarea în vederea depunerii cererilor

Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor naştere pentru persoanele care au redobândit cetățenia română se face numai online, pe pagina de internet Primăriei Sector 2.

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Depunerea solicitării pentru transcrierea  certificatelor de căsătorie pentru cetățenii români  care nu au avut niciodată domiciliul în România se va face ulterior transcrierii certificatului de naştere, iar transcrierea certificatelor de naştere pentru copii se va face ulterior transcrierii certificatelor de naştere şi căsătorie pentru părinţi.

Nu se poate depune o singură solicitare privind activitatea de transcriere a certificatelor şi  a extraselor de stare civilă ale persoanelor care au redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România, pentru obţinerea transcrierii certificatele de naştere şi certificatele de căsătorie trebuie făcute 2 programări.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 119/1996 și că deține toate actele necesare transcrierii prevăzute de lege.

Prin continuarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.

Datele personale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale.

Solicitantul completează în aplicaţia de programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care este programat să depună cererea.

O programare este alocată unei singure persoane, şi nu unei familii. În cazul minorilor cu certificat de redobândire a cetăţeniei române se va face programare separată pe numele titularului certificatului de stare civilă (numele şi prenumele minorului).

Programarea este gratuită şi netransmisibilă.

Depunerea cererii se face numai la data şi ora stabilită, conform programării.

Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate (certificatul /extrasul de stare civilă, actul de identitate, procura specială, dacă este cazul, certificatul de cetăţenie), şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.

Programările neconforme nu vor fi luate in considerare.

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

2. Depunerea cererilor

Cererile de transcriere se depun la sediul Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Serviciului Stare Civilă, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București de către persoana care figurează ca deponent în programarea on-line.

Termenul de soluţionare a cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă este de 60 de zile de la data înregistrării cererii, potrivit art. 41 alin. (5¹) din Legea 119/1996.

Funcţionarul care primeşte cererea de transcriere înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării.

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor de transcriere a certificatelor de naştere se desfăşoară în zilele de miercuri şi joi, în intervalul orar 08:30-12:00.

Certificatele de stare civilă transcrise, pot fi ridicate și prin împuternicit, cu procură specială, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin.(1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Sector 2, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, TRANSCRIERI  CERTIFICATE DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI  CARE NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA.

Programarea online se poate înregistra cu maximum 48 de ore înainte de data solicitată.

Generarea calendarului se va face săptămânal, în fiecare zi de vineri, pentru săptămâna următoare.

Solicitările care nu respectă prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare.

*Actualizat pe 18.11.2020

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă