Anunțuri - Comunicate Serviciul de Stare Civilă

În contextul social actual privind prioritatea prevenirii și limitării răspândirii coronavirusului – Direcția Generală de Evidența Persoanelor a Municipiului București aduce la cunoștința cetățenilor – solicitanți ai serviciilor specifice de evidența persoanelor, următoarele informații de interes general :

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă