Anunțuri - Comunicate Serviciul de Stare Civilă

Conform dispozițiilor art. 321 al (1) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă ”locuința comună a soților, sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”,  găzduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.

În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuința familiei în cartea funciară, funcționarul de evidența persoanei va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciară).

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 105/2022 , se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofițerii de stare civilă, funcționarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori ofițerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României.

 

Transcrieri acte de stare civilă și înscrieri de mențiuni cu aprobare DEPABD pentru cetățenii din Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă:

Program primiri acte:  

Miercuri, Joi: 08.30 - 12.00

Program eliberări acte:

Miercuri: 12.30 - 16.30
Joi: 14.30 - 18.30

NUMAI CU PROGRAMARE ON-LINE !


Certificatele de naştere întocmite ca urmare a înregistrării cererilor de transcriere depuse până în data de 02.02.2023,   pot fi ridicate de la sediul Primăriei Sector 2.
Certificatele de căsătorie întocmite ca urmare a înregistrării cererilor de transcriere depuse până în data de 02.02.2023, pot fi ridicate de la sediul Primăriei Sector 2.

© 2023 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă