Anunțuri - Comunicate Serviciul de Stare Civilă

Anunţ referitor la locuința familiei

Conform dispozițiilor art. 321 al (1) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă ”locuința comună a soților, sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”,  găzduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.

În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuința familiei în cartea funciară, funcționarul de evidența persoanei va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciară).

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă