Anunțuri - Comunicate Serviciul de Stare Civilă

Transcrieri certificate

ELIBERAREA ACESTORA SE FACE SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE JOI, ÎNTRE ORELE 14.30 - 18.30 

DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR SUNT URMĂTOARELE:  

1.Actul de identitate al solicitantului, original
2.Procură, original și copie, dacă solicitantul nu se prezintă personal
3.Actul de identitate al mandatarului, original și copie

LISTA CERTIFICATELOR DE NAȘTERE/CASATORIE INTOCMITE CA URMARE A DEPUNERII CERERII DE TRANSCRIERE 

© 2018 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă