Eliberarea certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă

Tipărire
1. Cerere - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso:
1.1 Cerere tip - eliberare certificat căsătorie;
1.2 Cerere tip - eliberare certificat deces;
1.3 Cerere tip - eliberare certificat naștere;
1.4 Cerere tip - eliberare extras multilingv căsătorie;
1.5 Cerere tip - eliberare extras multilingv deces;
1.6 Cerere tip - eliberare extras multilingv naștere;
2. Actul de identitate - copie xerox;
și după caz:
1. hotărâre judecătorească de încredințare a unui copil, tutelă etc .;
2. Procură specială autentificată de un notar public (în cazul în care este dat un notar în străinătate, procuratura trebuie să fie apostilată sau după caz ​​supralegalizată) ori dată la Ambasada / Consulatul României din țara respectivă (în acest caz nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea) și actul de identitate al mandatarului, în cazul în care persoana îndreptățită nu poate prezenta personal la Serviciul de Stare Civilă.
3. Împuternicire avocațială, în situația în care solicitarea se face prin intermediul unui avocat.
4. Dacă titularul actului și-a schimbat numele / prenumele în străinătate, această mențiune nu este înscrisă, la cerere se anexează fotocopia pașaportului și fotocopia / traducerea documentului din care rezultă schimbarea numelui.