Acte necesare Serviciul Stare Civilă

Eliberarea livretelor de familie

1. Cerere tip - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso
  1.1 Cerere tip - completare livret de familie;
  1.2 Cerere tip - eliberare livret de familie;
2. Actele de identitate ale soților în original;
3. Certificatul de căsătorie original în original;
4. Certificatele de naștere ale copiilor originale;
și după caz:
1. Actele de identitate ale copiilor;
2. Certificatul de deces al unuia dintre soți sau copii, original
3. Hotărârea judecătorească de divorț;
4. Hotărârea judecătorească de adopție;
5. Orice document care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor;
6. Cererea de completare a litigiului de familie în cazul nașterii unui alt copil;
7. Cererea de actualizare a datelor de familie ca urmare a divorțului, schimbării numelui, modificarea relațiilor parentale etc.
© 2023 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă