Acte necesare Serviciul Stare Civilă

Eliberarea dovezilor

1. Cerere tip - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso
  1.1 Cerere tip - eliberare dovadă căsătorie;
  1.2 Cerere tip - eliberare dovadă deces;
  1.3 Cerere tip - eliberare dovadă naștere;
2. Actul de identitate; 

După caz: 
Procură specială autentificată de un notar public, în cazul în care este dată la un notar în străinătate, procuratura trebuie să fie apostilată sau după caz ​​supralegalizată) ori dată la Ambasada / Consulatul României din țara respectivă (în acest caz nu este necesară apostilarea sau supralegalizare) și actul de identitate al mandatarului, în cazul în care persoana îndreptățită nu poate prezenta personal la Serviciul de Stare Civilă

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă