Acte necesare Serviciul Stare Civilă

Eliberarea adeverinței pentru reîntregirea familiei

1. Cerere tip - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso;
2. 
Certificatele de stare civilă în original și copii legalizate; 
3. Dovada consimțământului exprimată în autentică formă a persoanelor ale căror date personale urmează să fie prelucrate, prezentate în original; 
4. Copia actului de identitate sau a pașaportului de cetățean român cu domiciliul în străinătate; 
5. Alte documente doveditoare, respectiv sentințe de divorț, decizii / dispoziții de schimbare a numelui pe cale administrativă.

 

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă