Acte necesare Serviciul de Stare Civilă

Eliberarea adeverinței pentru reîntregirea familiei

1. Certificatele de stare civilă în original și copii legalizate; 
2. Dovada consimțământului exprimată în autentică formă a persoanelor ale căror date personale urmează să fie prelucrate, prezentate în original; 
3. Copia actului de identitate sau a pașaportului de cetățean român cu domiciliul în străinătate; 
4. Alte documente doveditoare, respectiv sentințe de divorț, decizii / dispoziții de schimbare a numelui pe cale administrativă.

 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă