Acte necesare Serviciul de Stare Civilă

Înregistrarea tardivă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani

După încheierea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se efectuează la cererea scrisă a declarantului (anexa 19 ^ 5), cu aprobarea unității administrativ-teritoriale teritoriale în care sa produs evenimentul, precum și cu avizul conform SPCJEP sau, după caz, al DGEPMB

 1. Certificatul medical constatator al nașterii; (original)
 2. Cererea scrisă a declarantului
 3. Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată
 4. Declarația părinților / ocrotitorului / reprezentantului legal al persoanei, la care anexeaza 2 fotografii mărimea 3/4 cm
 5. Actul de identitate al mamei; (original și fotocopie)
 6. Actul de identitate al declarantului; (original și fotocopie)
 7. Certificatul de căsătorie al părinților copilului dacă aceștia sunt căsătoriți; (original și fotocopie)
 8. Certificatul de naștere al mamei / tatălui în cazul în care nu sunt căsătoriți; (original și fotocopie)
 9. Declarația de recunoaștere a unui copil născut în afara căsătoriei.

 și după caz:

 1. Declarația cu privire la numele semnată de ambii părinți  în fața ofițerului de stare civilă sau a unui notar , în cazul în care aceștia sunt căsătoriți, dar au diferite nume de familie;
 2. Declarația ambilor părinți cu privire la prenume atunci când au ales altul decât cel trecut în certificatul de constatare a nașterii;
 3. Declarația de domiciliu privind domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domiciliul diferit. 
 4. Declarația privind copiii născuți, în toate cazurile în care un persoană de sex feminin solicită înregistrarea nașterii de vânzare

(1)  Dacă nașterea s-a produs în străinătate și nu a fost înregistrată la autoritățile locale / diplomația diplomatică sau oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale  privind identitatea părinților , întocmirea actului de naștere se face în țară, în baza certificatului medicale constatator al nașterii eliberat de autoritățile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naștere, legalizat, după ce DEPABD verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul consular, denumit în continuare MAE - DCons., dacă nașterea nu a fost înregistrată sau, dupa caz, data care a fost inregistrata in strainatate.

(2) Dacă în urma verificărilor sa stabilit că nașterea a fost înregistrată corect în străinătate, se efectuează procedura privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.

(3) În cazul în care, în urma verificărilor s-a constatat că nașterea a fost înregistrată cu date nereale, ofițerul de stare civică stabilește în ce anume constată diferența dintre datele înregistrate în actul înregistrat și datele de identificare reale ale părinților copilului, pe baza de documente și declarații ale persoanelor care pot da relații, inclusiv ale părinților copilului, date în fața ofițerului de stare civilă sau notarului public.

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă