Acte necesare Serviciul de Stare Civilă

Transcrierea certificatului de nastere pentru copilul minor sub 14 ani

Cererea de transcriere a certificatului de naștere pentru copilul minor în vârstă de 14 ani se adresează primarului localității în raza căreia au domiciliul comun părinții (și dacă părinții au domiciliul diferit, la oricare din cele două domiciliuri) 

- certificatul (sau extrasul) de naștere eliberat de autoritățile competente apostilate sau supralegalizate și xerocopie a originalului; 

- xerocopie după certificatul de căsătorie românesc al părinților și originalul (dacă este cazul), - xerocopie după certificatul de căsătorie românesc al părinților și originalul (dacă este cazul), 

- xerocopii după certificatele de naștere ale părinților și originale, 

- xerocopii după documentele de identitate ale părinților, persoanei împuternicite, în termen de valabilitate și originalele (CI sau pașaport cu domiciliul în străinătate); 

- dovada cetățeniei române și a ultimului domiciliu din România pentru cetățenii români cu dom. în străinătate, pentru părintele cetățean roman

- procură specială apostilată sau supralegalizată (pentru transcrierea certificatului de naștere și ridicarea certificatului de naștere românesc transcris) în original și în traducere legalizată, în cazul în care este dat la notar în străinătate, dacă cererea este depusă prin împuternicit  (minorul care are peste 14 ani ani se va procura în propriul nume asistat de un părinte) 

- declarația notarială (dacă este depusă prin procură) din partea solicitantului din care să reiasă domiciliul copilului și că nu am solicitat transcrierea / înscrierea certificatului (dacă declarația este făcută în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, tradusă și legalizată) 

- declarația de acord din partea celuilalt părinte (în cazul persoanelor care au dobândit / redobândit cetățenia română) 

- dosar cu sina 

- orice alte documente necesare transcrierii 

Cererea de transcriere a certificatului de naștere pentru minorul de peste 14 se depune în nume propriu de către minor asistat de părinţi sau de reprezentantul legal al acestuia. 

NU SE PRIMESC DOSARE CU NECONCORDANȚE SAU INCOMPLETE

Notă:

a) Documentele eliberate de instituțiile statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;

b) Documentele eliberate de statele cu care România încheie tratatele / convențiile / acordurile de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) Documentele care nu se regăsesc în una din situațiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia privind aplicarea unitară a dispozițiilor privind materia civilă, aprobată prin HG nr. 64 / 02.03.2011, coroborat cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu procedura stabilită de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a unei diplomații diplomatice a statului de origine, stampilarea procedurii de emitere a actului din România;ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România - Direcția Relații Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sectorul 1. 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă