Anunțuri - Comunicate Serviciul de Evidență

Anunţ situaţie emitere cărţi de identitate

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) - j) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 97/2005 din 14 iulie 2005 *** Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români:

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă