Acte necesare Serviciul de Evidență

Carte de identitate provizorie-cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România

 
 • Cererea de eliberare a actului de identitate al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România
 • Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate (original și copie)
 • Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul deces al soțului / soției decedat dacă este cazul (original și copie)
 • Documentele cu care se face dovada adresei de  domiciliu (original și copie)
  Proprietarul spațiului în care se stabilește reședința, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate
 • Două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
 • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate provizorie,  vezi TAXELE ;
 Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".
 
Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii este de un an. 
 
 
 

 

 
© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă