Acte necesare Serviciul de Evidență

Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii, renumerotarea imobilelor

  • Actul de identitate anterior și cartea de alegător (dacă este cazul)
  • Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul deces al soțului / soției decedat dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatele de naștere a copiilor sub 14 ani, dacă este cazul (original și copie)
  • Documentele cu care se face dovada adresei de  domiciliu (original și copie)
  • Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate
  • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate,  vezi TAXELE

Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".

 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă