Acte necesare Serviciul de Evidență

Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii, renumerotarea imobilelor

  • Actul de identitate anterior și cartea de alegător (dacă este cazul)
  • Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul deces al soțului / soției decedat dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatele de naștere a copiilor sub 14 ani, dacă este cazul (original și copie)
  • Documentele cu care se face dovada adresei de  domiciliu (original și copie)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate,  vezi TAXELE

 

 

© 2018 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă