Acte necesare Serviciul de Evidență

Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate

  • Actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat și cartea de alegător (dacă este cazul)
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Cerificatul de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatele de naștere a copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz ​​(original și copie);
  • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
  • Certificatul deces al soțului / soției decedat (în cazul persoanelor vaduve)
  • Documentul cu care se face dovada domiciliului (original și copie)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate,  vezi TAXELE

 

© 2018 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă