Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate

 • Cerere tip
 • Actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat și cartea de alegător (dacă este cazul)
 • Certificatul de naștere (original și copie)
 • Cerificatul de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatele de naștere a copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz ​​(original și copie);
 • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul deces al soțului / soției decedat (în cazul persoanelor vaduve)
 • Documentul cu care se face dovada domiciliului (original și copie)
 • Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate
 • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate,  vezi TAXELE

Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".

 

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă