Acte necesare Serviciul de Evidență

Eliberare act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România

 • Certificatul de naștere (original și copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanei căsătorite sau al soțului supraviețuitor (original și copie);
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz ​​(original și copie);
 • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul deces al soțului / soției decedat / decedat, în cazul soțului supraviețuitor (original și copie);
 • Certificatele de naștere a copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz ​​(original și copie)
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie);
 • Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate
 • Pașaportul românesc valabil sau expirat sau certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, eliberat de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate (original și copie);
 • Actul de identitate și / sau pașaportul eliberat de autoritățile străine (original și copie);
 • Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate,  vezi TAXELE

Notă: 
"În situația în care  găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea  diplomatică sau la  oficiiul consular al României din străinătate sau în prezenţa polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe  raza teritorială unde  este situat imobilul ".

 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă